Inscripció professorat Menjadors escolars més sans i sostenibles

Benvolgut professorat,
A fi de realitzar correctament la seva inscripció cal emplenar tots els camps del següent qüestionari. Per a qualsevol consulta o correcció poden escriure a prevencio.escola@aspb.cat
1. Dades del professor/a
Ja ha introdut les seves dades per a una altra inscripció? Si vol utilitzar-les per una de nova, no cal que les torni a introduir.
Faciliti'ns només:2. Dades sobre l'escola
Esculli una escola del desplegable i introdueixi el seu codi de 8 xifres. Verifiqui que l'adreça que li tenim associada sigui correcta.
 (8 xifres)